Beyanname (2 Yılda bir Şubat ayı sonunda kadar)
Terazinin Markası
Terazinin Kaç Kilo Çektiği
Terazinin Seri Nosu